20/03/2021

Lions Oene Gelre heeft gevolg gegeven aan de oproep van Michiel Wiersinga, raadslid van Nieuwe Lijn om mee te doen aan de opruimdag om zo het zwerfafval in de gemeente op te ruimen. We zijn aan de slaag gegaan in Oene. Onder nieuwsgierige blikken werd het een bijzondere dag met veel zon, peuken, plastic en blikjes. Oene was heel gastvrij met koffie en koeken. Het was -op gepaste afstand in deze Coronatijd- een leuke zinvolle dag!